Letný detský tábor
 30 júna - 7 júla 2019

Týmto by sme radi pozvali všetky deti do nášho tradičného tábora. Letný tábor je určený deťom vo veku od 7 do 15 rokov. O program a deti sa budú starať vedúci oddielov so skúsenosťami s prácou s deťmi. Dievčatá a chlapci bývajú rozdelení do oddielov aj podľa veku, jeden vedúci oddielu sa stará o 10 detí. 

Termín detského tábora bude 30 júna - 7 júla 2019.

Cena tábora pre 1 dieťa je 165 €. V uvedenej cene sú zahrnuté:

ubytovanie v chatkách v areáli školiaceho strediska

strava – 5 x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) + celodenný pitný režim

program a vybavenie počas tábora: hry, výlety, súťaže, športové hry, vstupenky, tematické dni . .

Doprava detí je individuálna, nakoľko sa na tábore zúčastňujú deti z celého Slovenska.
Vaše deti ale aj ich “kamarátov či sesternice” môžete na letný tábor v Hrabinách prihlásiť emailom, stačí poslať meno, dátum narodenia, adresu, kontakt na rodiča, na adresu:

info@hrabiny.sk, do 31. mája 2019.
Bližšie informácie vám rád poskytne vedúci letného tábora

Ing. Branislav Štrba, kontakt: 0907 197 827