DOBRÁ SPRÁVA !!

Letný detský tábor ŠS Hrabiny

sa bude konať  9 - 16 augusta 2020

Týmto by sme radi pozvali všetky deti do nášho tradičného tábora. Letný tábor je určený deťom vo veku od 7 do 15 rokov. O program a deti sa budú starať vedúci oddielov so skúsenosťami s prácou s deťmi. Dievčatá a chlapci bývajú rozdelení do oddielov aj podľa veku, jeden vedúci oddielu sa stará o 10 detí.
Termín detského tábora bude 9 - 16 augusta 2020.

Cena tábora pre 1 dieťa je 185 €. V uvedenej cene sú zahrnuté:

ubytovanie v chatkách v areáli školiaceho strediska

strava – 5 x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) + celodenný pitný režim

program a vybavenie počas tábora: hry, výlety, súťaže, športové hry, vstupenky, tematické dni . .

Doprava detí je individuálna, nakoľko sa na tábore zúčastňujú deti z celého Slovenska.
Vaše deti ale aj ich “kamarátov či sesternice” môžete na letný tábor v Hrabinách prihlásiť emailom, stačí poslať meno, dátum narodenia, adresu, kontakt na rodiča, na adresu:

info@hrabiny.sk, do 30.6. 2020.
Bližšie informácie vám rád poskytne vedúci letného tábora

Ing. Branislav Štrba, kontakt: 0907 197 827